Certifcering & erkenning

Tot voorkort was er geen opleding tot glazenier. Om zich geleidelijk aan te laten diplomeren, doorloopt Atelier Maasstad het traject Erkenning van Verworven Competenties.

Dit EVC-traject is opgezet in samenspraak met de Ondernemersvereniging voor Glazeniers. De OVG verstrekt de deelcertificaten en ervaringsbewijzen die uiteindelijk cumuleren tot de diplomering.


          Aangesloten bij branche- en ambachtsvereniging OVG & CvAE

Atelier  Maasstad is aangesloten bij de Ondernemersvereniging van glazeniers
Atelier  Maasstad is aangesloten bij de Ondernemersvereniging van glazeniers