Kwaliteitsnorm & garantieregeling

Atelier Maasstad volgt de kwaliteitsnorm uit de Code voor Glazeniers van het Hoofdbedrijfschap Ambachten en brancheorganisatie OVG. Dit waarborgt dat u een fraai Ún duurzaam nieuw of gerestaureerd glas in loodproduct ontvangt.

Bij restauraties geeft de code instructies voor oa het schoonmaken van schilderingen, toepassen van juiste loodbreedten, solderen van solide en uniforme laspuntjes en verlijmen van glas aan lood met een speciale kit.

Garantieregeling
Ondanks mijn zorgvuldige werkwijze zijn gebreken niet uit te sluiten. Om dit te ondervangen, biedt het atelier een garantie voor 5 jaar: gebreken in het glas in lood die te wijten zijn aan het atelier, zal ik kosteloos herstellen. Deze garantie is opgenomen in de leveringsvoorwaarden.

Spijtige uitzondering op de garantie betreft isolatieglas. Door veroudering kan eventueel na zeer lange tijd condensvorming optreden in het product. Omdat Atelier Maasstad dit niet zelf kan be´nvloeden of verhinderen, biedt het 1 jaar garantie om tenminste eventuele fabricagefouten ondervangen.

Tevredenheidgarantie op ontwerpen
Bij het zetten van nieuwe glas in loodramen, maak ik eerst een ontwerp zodat u een beeld kunt vormen van het eindresultaat. Op dit ontwerp geef ik een tevredenheidgarantie: Mocht de tekening u onverhoopt niet kunnen bekoren, dan wijzig ik het ontwerp totdat u tevreden bent.

          Aangesloten bij branche- en ambachtsvereniging OVG & CvAE

Atelier Maasstad is aangesloten bij de Ondernemersvereniging van glazeniers

centrum voor ambachtseconomie